Ciutat Democràtica

Pla Estratègic de Turisme

El Pla estratègic de turisme 2020 obre un nou procés de planificació, reflexió i coneixement compartit sobre l’activitat turística a la ciutat i els seus efectes

Web