Ciutat Democràtica

Dades obertes

Barcelona estrena el nou portal d’Open Data

Barcelona ha estrenat el nou portal d'Open Data BCN, multiidioma i amb un total de 366 conjunts de dades al seu catàleg. Al nou web s’incrementa el nombre de fitxers consultables fins als 1.293 si comptem sèries històriques, i 2.687 amb tots els formats disponibles inclosos. Pel que fa al nivell de qualitat de les dades, més del 95% són de tres o més estrelles, segons l'escala Tim Berners Lee, que és el nivell mínim òptim per al tractament de dades.

La informació del web es troba estructurada en cinc grans temes: territori; població; ciutat i serveis; administració, i economia i empresa. A part de descarregar els recursos, també s'han incorporat altres millores, com ara la possibilitat de previsualitzar-los en taules, format gràfic o sobre mapa, si escau. S'implementen API per facilitar la tasca als desenvolupadors, així com la possibilitat de fer comentaris als conjunts de dades.

Vés a Open Data BCN