Ciutat Democràtica

Processos de participació

Són aquells processos dissenyats ad-hoc per a una presa de decisions concreta. Els processos participatius responen d’una manera més flexible i poden adaptar-se millor a les característiques de cada problemàtica i de cada moment, això els converteix en uns instruments de participació més òptims per a la presa de decisions concreta: un projecte, un problema, un tema, per això, la seva vinculació ha de ser expressa i directa.