Ciutat Democràtica

Pla de Mobilitat Urbana 2013-2018

  • Pla de Mobilitat Urbana 2013-2018

Amb la presentació del Pla de Mobilitat Urbana (PMU) 2013-2018 a la sessió del Pacte per la Mobilitat, celebrada el dia 5 de març de 2014, culmina la fase prèvia a la seva tramitació formal. L'elaboració del PMU és fruit del treball conjunt del Sector de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona i de les entitats que hi han participat. El procés participatiu es va iniciar el mes d'octubre de 2012 i, al llarg de l'any mig transcorregut, s'han dut a terme reunions dels grups de treball sectorials (vianant, bicicleta, transport públic, moto, cotxe, transport de mercaderies i mobilitat turística) així com dels grups creats a partir dels objectius estratègics del Pla (mobilitat segura, sostenible, equitativa i eficient).

En total les entitats han aportat 187 propostes, de les quals 112 han estat incorporades al PMU (60%), 22 han estat parcialment estimades (12%) i 53 han estat desestimades (28%). Les entitats participants han rebut la valoració argumentada a les seves propostes.

Fitxa del procés

Data final:
5/03/2014
Àrees involucrades:
Barcelona
Entitats o organismes involucrats:
Ajuntament de Barcelona
Web del procés:
Mobilitat i transports

Documentació associada