Ciutat Democràtica

Reforma de la pista esportiva al barri de Can Baró

Procés participatiu que pretén obrir una reflexió conjunta amb els ciutadans i ciutadanes vinculats al projecte quan ja han començat les obres de condicionament del solar del carrer Tenerife i entorns i ara queden per decidir opcions obertes referents als usos i/o equipaments que s’hi ubicaran.

Vista la controvèrsia generada entre el veïnat per aquest projecte, el districte ha impulsat una jornada ciutadana de reflexió sobre el futur de la zona i una enquesta de valoració.

 

Fase I: Informació i comunicació

Sessions informatives i de debat en les comissions de seguiment i consell de barri de Can Baró del districte  d’Horta- Guinardó durant els mesos anteriors a l’inici de les obres de condicionament ( mes de febrer 2014).

 

Fase II: Aportacions ciutadanes

En la fase més recentment finalitzada, el procés participatiu s’ha centrat en una Jornada Participativa al casal de barri de Can Baró Pirineus  el passat mes d’abril.

Finalment, el mes de maig es va realitzar una enquesta de valoració a les llars del perímetre que llinda a la zona esportiva per a recollir les opcions sorgides a la Jornada Participativa.

L’àrea territorial on es va realitzar l’enquesta -llars de la zona més immediata a la zona esportiva objecte de remodelació, ve definida per el perímetre dels carrers Tenerife, Francesc Alegre, Josep Serrano des de Baró de Sant Lluís fins a Tenerife, Polònia des de plaça castellana fins Baró de Sant Lluís, Torre Dulac i Baró de Sant Lluís; per tal de que els resultats del procés siguin una mostra representativa de la visió dels veïns i veïnes més directament afectats per les obres de remodelació.

 

Fase III: Devolució

La publicació dels resultats es farà mitjançant els canals de comunicació habituals de l’Ajuntament de Barcelona al Consell de Barri i posteriorment al Consell Plenari del Districte de Horta -Guinardó.

Podeu consultar els resultats del procés participatiu en els document adjunts.

 

Fitxa del procés

Data d'inici:
3/02/2014
Data final:
31/07/2014
Àrees involucrades:
Barri de Can Baró
Entitats o organismes involucrats:
Districte d'Horta_Guinardó

Documentació associada