Ciutat Democràtica

Procés participatiu per a la millora de la plaça Sóller

El procés participatiu de la plaça Sóller es posa en marxa al febrer de 2015 amb 3 objectius principals:

•             Definir els usos i analitzar l’estat actual de la plaça Sóller (diagnòstic).

•             Definir nous usos i elaborar propostes per a la millora de la plaça Sóller (propostes).

•             Definir el paper de dinamització de la plaça Sóller.

El primer pas del procés ha estat la constitució d’un grup motor en el que hi participen entitats vinculades a la comissió que ha treballat les reformes del centre Porta-Sóller (AVV de Porta, Associació d’Avis Casa Nostra, Casal d’Avis de Porta, Transforma Porta!, ASENDI, Associació Porta Cultural, Club de Petanca Alcúdia, Alzamora CF,  Agrupament Scout Cruz del Sur) i per l’altra l’Ajuntament de Barcelona (Districte de Nou Barris, Hàbitat Urbà i Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme).

El grup motor té les següents funcions:

•             Establir un espai informatiu i de diàleg sobre el procés participatiu.

•             Acordar la metodologia del procés participatiu.

•             Acordar el contingut del procés.

•             Vetllar per la qualitat i la transparència del procés.

•             Difondre el procés i engrescar a la ciutadania a prendre’n part.

El procés s’ha dividit en dues fases. La primera està adreçada a les entitats, col·lectius i institucions del barri de Porta. L’objectiu és elaborar conjuntament un diagnòstic i un llistat de propostes per abordar la reforma i dinamització de la plaça. Es farà un taller obert i una sessió de devolució. Aquesta fase finalitzarà el mes d’abril. Posteriorment, està previst iniciar una segona fase, un cop passades les eleccions municipals i constituït el nou govern, en la que s’obrirà la participació a tots el veïns i veïnes del barri partint dels resultats de la primera fase.

Fitxa del procés

Data d'inici:
16/02/2015
Àrees involucrades:
Plaça Sóller i entorn
Entitats o organismes involucrats:
Districte de Nou Barris

Documentació associada