Ciutat Democràtica

Pla d'Usos de la Muntanya de Montjuïc

Barcelona ha recuperat progressivament el front litoral, i està en la línia de fer de Montjuïc un dels tres grans parcs que se situen en les parts més elevades de la ciutat.

Aquesta recuperació obliga a definir Montjuïc com una entitat de parc equipada per articular una important oferta de àrees d'esbarjo, naturals, d'activitats cultuals, lúdiques i esportives, i que com a tal sistema d'interès general requereix d'unes actuacions de conservació i millora, una accessibilitat, mitjans de seguretat, que garanteixin el correcte ús per tots els ciutadans.

Fitxa del procés

Àrees involucrades:
Districte de Sants Montjuïc
Entitats o organismes involucrats:
Ajuntament de Barcelona- Districte de Sants- Montjuïc
Web del procés:
Muntanya de Montjuïc

Documentació associada