Ciutat Democràtica

La XVIII Audiència Pública als Nois i Noies de Barcelona

Es tracta d’establir uns espais de diàleg i intercanvi d’idees que ajudin els nois i noies a entendre l’avui i fer propostes per al demà. Després d’un procés col·lectiu de reflexió al llarg de dos trimestres, el jovent presenta les seves conclusions en una audiència pública presidida per l’alcalde. Aquesta activitat potencia la participació dels nois i noies d’aquestes edats, alhora que els ajuda a conèixer els seus drets i deures com a ciutadans i ciutadanes de Barcelona.

A cada curs escolar, l’audiència pública enceta un nou procés participatiu al voltant d’un eix temàtic considerat d’interès per als nois i noies. Al llarg del curs 2012-2013, la divuitena edició de l’audiència pública va apostar per afavorir que els joves escolars reflexionessin i fessin propostes referides a la ciutat digital, amb l’objectiu de què la seva veu fos tinguda en compte per part dels poders públics de Barcelona.

El 29 de maig, al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona, l'alcalde Xavier Trias, va presidir la XVIII Audiència Pública als nois i noies de Barcelona, sota el títol "La ciutat digital. Les tecnologies al servei de les persones". Uns 250 nois i noies, entre 11 i 17 anys, en representació dels 32 centres educatius i dels més de 1.000 alumnes participants a la divuitena edició de l’Audiència,  varen assistir a l’acte en el que van explicar a l’alcalde i als regidors i regidores presents un Manifest amb diferents iniciatives treballades durant el curs 2012-13.

La XVIII Audiència Pública als nois i noies de Barcelona ha estat impulsada per l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona (regidoria d'Educació i Universitats) i ha comptat amb el suport de l'Institut Municipal d'Informàtica (Tinença d'Alcaldia d'Habitat Urbà) i del Comissionat de Participació Ciutadana i la participació de l'Espai Jove La Fontana.

Fitxa del procés

Àrees involucrades:
Barcelona
Entitats o organismes involucrats:
Ajuntament de Barcelona, IMEP