Ciutat Democràtica

#nouplajove

El Pla d’Adolescència i Joventut vol ser una eina útil i dinàmica que vol fer front a una realitat social i econòmica variable i a voltes imprevista.
El Pla d’Adolescència i Joventut persegueix:

  • Crear sinèrgies i complicitats per tal d’oferir solucions a les vostres necessitats en matèria de formació, ocupació, habitatge, associacionisme, lleure i tots aquells àmbits que us repercuteixin directament.
  • Generar canals que permetin promoure i fer visible les vostres inquietuds i propostes, oferint una especial atenció a la franja adolescent per tal de dotar-la d’un reconeixement equiparable a la resta de ciutadania.
  • Abordar de forma transversal i integradora la diversitat cultural i d’orígens que conformen l’adolescència i la joventut de la nostra ciutat, treballant per la millora de la cohesió social facilitant així la igualtat d’oportunitats entre tots els i les joves.
  • Treballar de forma transversal amb tots els actors implicats, per tal de garantir que les polítiques de joventut de la ciutat tindran la repercussió necessària, i una resposta coordinada i adequada en el marc de les polítiques municipals de la ciutat.
  •  

El 2014 es reactiva el #nouplajove:

L’any passat es va aprovar el Pla d’adolescència i joventut 2013-2016 juntament amb el Pla d’accions 2013. La comissió política que es va constituir per elaborar-ho va acordar que, cada any, s’haurien d’establir mesures concretes adequades al context existent i a les necessitats dels adolescents i dels joves, que és el document anomenat "Pla d’accions". A més, es va decidir que, per elaborar-lo, es comptaria amb les aportacions dels adolescents i dels joves de la ciutat.

Per donar compliment a aquest acord i poder recollir les aportacions dels diversos eixos temàtics establerts al pla, des de la Direcció de Programa d’Adolescència i Joventut farem ús, exclusivament, de les xarxes socials. D'una banda, s’ha reactivat el web del nou Pla jove i, de l'altra, es podran fer aportacions a través del Twitter de Joventut Bcn_Joventut amb l'etiqueta #PlaAccions2014.

El Pla d’Adolescència i Joventut vol ser una eina útil i dinàmica que vol fer front a una realitat social i econòmica variable i a voltes imprevista.

El Pla d’Adolescència i Joventut persegueix:

  • Crear sinèrgies i complicitats per tal d’oferir solucions a les vostres necessitats en matèria de formació, ocupació, habitatge, associacionisme, lleure i tots aquells àmbits que us repercuteixin directament.
  • Generar canals que permetin promoure i fer visible les vostres inquietuds i propostes, oferint una especial atenció a la franja adolescent per tal de dotar-la d’un reconeixement equiparable a la resta de ciutadania.
  • Abordar de forma transversal i integradora la diversitat cultural i d’orígens que conformen l’adolescència i la joventut de la nostra ciutat, treballant per la millora de la cohesió social facilitant així la igualtat d’oportunitats entre tots els i les joves.
  • Treballar de forma transversal amb tots els actors implicats, per tal de garantir que les polítiques de joventut de la ciutat tindran la repercussió necessària, i una resposta coordinada i adequada en el marc de les polítiques municipals de la ciutat.

- See more at: http://www.bcnparticipa.net/processos/detall.php?id=32#sthash.NxkfDvZ8.dpuf

El Pla d’Adolescència i Joventut vol ser una eina útil i dinàmica que vol fer front a una realitat social i econòmica variable i a voltes imprevista.
El Pla d’Adolescència i Joventut persegueix:
•    Crear sinèrgies i complicitats per tal d’oferir solucions a les vostres necessitats en matèria de formació, ocupació, habitatge, associacionisme, lleure i tots aquells àmbits que us repercuteixin directament.
•    Generar canals que permetin promoure i fer visible les vostres inquietuds i propostes, oferint una especial atenció a la franja adolescent per tal de dotar-la d’un reconeixement equiparable a la resta de ciutadania.
•    Abordar de forma transversal i integradora la diversitat cultural i d’orígens que conformen l’adolescència i la joventut de la nostra ciutat, treballant per la millora de la cohesió social facilitant així la igualtat d’oportunitats entre tots els i les joves.
•    Treballar de forma transversal amb tots els actors implicats, per tal de garantir que les polítiques de joventut de la ciutat tindran la repercussió necessària, i una resposta coordinada i adequada en el marc de les polítiques municipals de la ciutat.

El Pla d’Adolescència i Joventut vol ser una eina útil i dinàmica que vol fer front a una realitat social i econòmica variable i a voltes imprevista.
El Pla d’Adolescència i Joventut persegueix:
•    Crear sinèrgies i complicitats per tal d’oferir solucions a les vostres necessitats en matèria de formació, ocupació, habitatge, associacionisme, lleure i tots aquells àmbits que us repercuteixin directament.
•    Generar canals que permetin promoure i fer visible les vostres inquietuds i propostes, oferint una especial atenció a la franja adolescent per tal de dotar-la d’un reconeixement equiparable a la resta de ciutadania.
•    Abordar de forma transversal i integradora la diversitat cultural i d’orígens que conformen l’adolescència i la joventut de la nostra ciutat, treballant per la millora de la cohesió social facilitant així la igualtat d’oportunitats entre tots els i les joves.
•    Treballar de forma transversal amb tots els actors implicats, per tal de garantir que les polítiques de joventut de la ciutat tindran la repercussió necessària, i una resposta coordinada i adequada en el marc de les polítiques municipals de la ciutat.

 

Fitxa del procés

Àrees involucrades:
Barcelona
Web del procés:
#nouplajove