Ciutat Democràtica

09/03/2017 - 15:51

El parc pA?blic de lloguer creix amb 446 pisos mA�s

Habitatge. Augmenta la inversiA? per ampliar el percentatge d'habitatge pA?blic a la ciutat i reduir els efectes de la desregulaciA? del mercat de lloguer.

Els A?ltims mesos sa��han escripturat 151 pisos que es destinaran a cobrir casos da��emergA?ncia habitacional, 56 estan en trA�mit i hi ha una reserva pressupostA�ria per comprar 239 habitatges mA�s. Ampliar el parc d’habitatge pA?blic a Barcelona A�s un dels set reptes que assenyala el Pla pel dret a l’habitatge 2016-2025.

Arran deA�la��atractiu turA�stic i de la inversiA? internacional, el preu de lloguer dels pisos a Barcelona A�s molt alt i augmenta any rere any. El parc del lloguer pA?blic a la ciutat representa el 2%A�mentre queA�a ciutats com BerlA�n, ParA�s o Amsterdam hi haA�un parc pA?blic d’habitatges delA�20%. Aquestes ciutats, a mA�s, disposen de mecanismes legals per regular el preu de la��habitatge i, per tant, contenir-ne les pujades indiscriminades i afavorir, aixA�, un mercat amb habitatges dignes a preus raonables.

En el marc del Pla pel dret a la��habitatge, el consistori tA� l’objectiu d’invertirA�40 milions da��euros per comprar pisos a grans tenidors, sobretot entitats bancA�ries i fons da��inversiA?.A�D’aquesta manera, es preveu arribar a 500 habitatges en el termini mA�s curt possible, que serviran per fer crA�ixer el parc destinat a emergA?ncies socials i per contribuir aA�frenar la��escalada dels preus del lloguer. Per llei, els grans tenidors estan obligats a oferir els habitatges a la��AdministraciA? abans que a tercers.

a�?Exigim bastant sacrifici a les entitats bancA�ries o al fons da��inversiA? i tenim uns filtres de preu, mida, estat o equipament dels habitatges o els edificis sencersa�?, ha assenyalat Javier BurA?n, gerent da��habitatge. TambA� ha explicat que la��adquisiciA? da��aquest tipus de pisos A�s avantatjosa, perquA? resulta mA�s barata que construir o rehabilitar i permet escurA�ar els terminis.

Barcelona ja va anunciar fa un any la necessitat de prohibir els lloguers abusius i sa��estA� fent un esforA� per construir habitatges per a lloguers assolibles, donar ajudes a la rehabilitaciA?, garantir el cobrament de la renda, implementar un A�ndex de preus de lloguer de referA?ncia i sancionar els pisos turA�stics ilA�legals i els grans propietaris de pisos buits.