Ciutat Democràtica

10/03/2017 - 14:43

Impuls a l'ocupaciA? i al comerA� de proximitat a Nou Barris

Economia. El pla preveu 38 mesures, entre les quals hi ha la de crear un nou espai per a la��ocupaciA? i la��activitat econA?mica al districte, on sa��oferirA� assessorament i formaciA?.

Nou Barris, un dels districtes mA�s perjudicats per la crisi i les seves conseqA?A?ncies, posa en marxaA�un pla de desenvolupament econA?mic que prioritza mesures per fomentarA�l’ocupaciA? i dinamitzar el comerA� de proximitat. El pla, que inclou 38 mesures, permetrA� obrir, abans de finals d’any, un nou espai per a l’ocupaciA? i l’activitat econA?mica al districte, on s’oferirA� assessorament i formaciA? a persones aturades o amb un projecte empresarial.

El primer pla de desenvolupament econA?mic de Nou Barris per al perA�ode 2016-2021 A�s el resultat d’un procA�s d’anA�lisi, reflexiA? i debat amb representants de 48 entitats presents al territori i recull un seguit d’accions que s’han definit tenint en compte les dinA�miques que cal canviarA�i les potencialitats del districte. L’estudi de la situaciA? a Nou Barris, el districte amb mA�s proporciA? d’atur registrat amb relaciA? a la poblaciA?, un 10,4% el desembre del 2016, ha permA?s definir vuit lA�nies estratA?giques,A�que marcaranA�l’actuaciA? municipal.

Per promoure un model econA?mic diversificat i mA�s sostenible en el temps, es fomentaran quatre sectors prioritaris, que es considera que tenen potencial, d’acord amb les necessitats detectades, les possibilitats del territori i la capacitat de generar oportunitats d’inserciA? laboral. AixA�, s’impulsarA� el treball de cures i atenciA? a les persones, projectes de lleure, esports, cultura i educaciA?, oficis d’artesania, reparaciA? i manteniment, a mA�s del desenvolupament del comerA� de proximitat i activitats de conservaciA? del medi ambient i l’economia circular.

El pla tindrA� per a aquest any una assignaciA? pressupostA�ria mA�nima de 2 milions d’euros per posar-lo en marxa. L’objectiu que es vol aconseguir A�s crear ocupaciA? de qualitat, amb una atenciA? especial als colA�lectius mA�s vulnerables, com ara els joves i les persones mA�s grans de 45 anys. TambA� es pretenen desenvolupar l’economia de proximitat i projectes d’economia social i solidA�ria.

Com una estratA?gia per incrementar la sostenibilitat econA?mica del teixit comercial del barri, el pla preveu posar en marxa iniciatives que permetin reduir la despesa corrent dels establiments mitjanA�antA�mesures d’estalvi energA?tic i de compres mancomunades o colA�lectives de bA�ns o serveis.

Durant la presentaciA?A�d’aquest nou pla per a Nou Barris, el primer tinent d’alcaldia, Gerardo Pisarello, ha subratllat la novetat que suposa utilitzar la polA�tica econA?mica municipal com una eina eficaA� per enfortir el teixit productiu dels districtes i barris, “reduir les desigualtats i preservar una de les grans conquestes de Barcelona: la cohesiA? social”.

Per la seva banda, Janet Sanz, regidora del Districte de Nou Barris, ha assenyalat l’obligaciA? i el compromA�s del Districte de Nou Barris i de la ciutat deA�treballar a fi de desenvolupar l’economia local i reforA�ar els drets dels treballadors. “A�s la nostra obligaciA? fer-ho”, ha reiterat.

Aquest A�s el primer pla de desenvolupament econA?mic que es posa en marxa aquest any, desprA�s que el juliol de l’any passat es presentA�s el de Ciutat Vella. En conjunt, al llarg da��aquest mandat s’impulsaran fins a sis districtes que es consideren prioritaris tenint en compte els seus indicadors socioeconA?mics. Els segA?ents plans seran els de Sants-MontjuA?c, Horta-GuinardA?, Sant Andreu i Sant MartA�.

Aquestes mesures responen a la nova polA�tica de desenvolupament econA?mic de proximitat promoguda perA�l’ens municipal Barcelona Activa, que destinarA�A�personal als barris per impulsar la transformaciA? i l’enfortiment de la zona. Es tracta d’estratA?gies liderades conjuntament amb cada districte i concertades amb els actors de cada territori.