Ciutat Democràtica

Espais de participació

Els espais de participació són els consells, les comissions, les audiències, els processos participatius i les consultes. Els diversos espais de participació ciutadana han d’assegurar que la ciutadania sigui informada i consultada per tal que pugui conèixer, avaluar i així proposar en matèria de les diferents polítiques municipals, per garantir els màxims nivells d’eficiència i qualitat possibles, enriquir la governança i millorar la qualitat de les polítiques públiques.

Aquests espais poden ser estables o puntuals.