Ciutat Democràtica

Plans, projectes i línies de treball amb participació. Mapificació

  • Plans, projectes i línies de treball amb participació. Mapificació

Alguns projectes participatius fan referència a espais concrets de la ciutat i per tant es poden situar sobre le plànol de la ciutat.

En aquest plànol es poden veure els plans, projectes i línies de treball amb participació que afecten a un territori concret de la ciutat. També el llistat  d'aquests plans i projectes que són genèrics de tota la ciutat.

Fitxa del procés

Data d'inici:
16/11/2015
Àrees involucrades:
Ciutat
Entitats o organismes involucrats:
Ajuntament de Barcelona

Documentació associada