Ciutat Democràtica

Procés participatiu Pla d’Usos de Gracia

El Procés participatiu del Pla d’usos esta organitzat pel districte de Gracia i la Plataforma Gracia Cap On Vas, inicialment s’ha consensuat l’equip dinamitzador que portarà a terme aquest procés i que son una unió de tres entitats: Raons Publiques, La Hidra i Urbanin.

S’ha constituït un grup motor, format per l’equip dinamitzador, Plataforma Gracia on vas i el districte de Gracia, aquest grup te com a objectius impulsar el procés , crear consensos , fer el seguiment del procés participatiu i finalment fer el seguiment de les aportacions que s’incorporen  en la revisió del Pla d’Usos de Gracia.

Aquest procés te una durada prevista de tres mesos (fins el 15 de febrer de 2015), i es desenvoluparà  en diferents fases que seran les següents.

  1. Informació comunicació i dinamització
  2. Tallers i jornades de participació
  3. Validació, contrast de les propostes i retorn
  4. Seguiment de la incorporació i aportacions del procés al Pla d’Usos

 

Ha estat publicat el web d'aquest procés on trobareu tota la informació actualitzada.

 

El passat 26 de març es va fer la devolució tècnica del procés participatiu amb totes les aportacions (disponible a documents i al aweb del procés). Finalment  el passat 16 d’abril es va fer l’ avaluació del procés al Grup motor que ha gestionat el procés d’aquesta fase.

 

El districte de Gràcia ha finalitzat el procés participatiu obert en ocasió de la redacció del nou Pla d’Usos. Aquest procés ha suposat l’aportació d’una seixantena de propostes que, un cop avaluades, s’estudiarà valorarà la seva inclusió en el document definitiu. En aquest procés, han participat més de 300 persones i una trentena d’associacions i entitats del barri.

El Pla d’Usos, que ha d’aprovar-se definitivament en un consell plenari de l’Ajuntament de Barcelona, incorporarà, entre d’altres punts, les condicions per a l’obertura de nous hotels a tot el districte i els criteris pels quals es podrà tramitar una llicència a cadascun dels àmbits.

Aquesta proposta definitiva, que també inclou la suspensió de llicències hoteleres al casc antic de la Vila de Gràcia, és el resultat del compromís del govern municipal d’atendre les peticions que s’han extret del procés participatiu del Pla d’Usos, que ha tingut una durada extraordinària de tres mesos, i a través del qual veïns i veïnes de Gràcia han pogut expressar-se sobre les necessitats futures del districte en l’àmbit dels establiments de concurrència pública i allotjaments turístics i residencials.

El passat dia 30 de maig va tenir lloc una reunió entre representants de la Plataforma ‘Gràcia on vas?’, els representants del grup G6 –el grup d’entitats històriques de Gràcia– i la regidora del Districte, Maite Fandos, una reunió que tenia com a objectiu valorar aquest procés participatiu i establir el camí a seguir a partir d’ara.

Entre els acords a què s’ha arribat en aquest procés, en destaca l’elaboració d’un estudi d’impacte del turisme al districte e Gràcia que serveixi per a delimitar els criteris pels quals es regularan les llicències hoteleres als cinc barris que composen el districte de Gràcia. Aquest estudi tindrà en compte el nombre d’habitants per barri, els atractius turístics de cadascun d’ells, així com els establiments existents d’ús turístic en el seu conjunt.

També s’ha considerat que s’ha d’estudiar regular de forma particular els bars que estan gestionats per entitats sense ànim de lucre.

Maite Fandos assegura que “la redacció d’aquest Pla d’usos és el resultat d’un procés llarg de debat, obert a la ciutadania, amb el qual hem volgut endreçar els usos dels establiments de pública concurrència i assegurar la convivència d’aquests amb els veïns i veïnes del districte”. Fandos també ha agraït la feina que de manera voluntària molts veïns i veïnes i entitats han realitzat.

Fandos ha recordat la importància d’actualitzar un Pla d’Usos “molt restrictiu en algunes zones”, però que, alhora, “no recollia la realitat d’un districte molt divers i molt concorregut per la seva riquesa en establiments públics”.

El passat mes de novembre del 2014 va començar el procés participatiu del pla d’usos de Gràcia, un procés que, de manera pionera a la ciutat de Barcelona, es va dissenyar conjuntament amb la Plataforma veïnal ‘Gràcia on vas?’, que engloba representants de veïns i veïnes del districte de Gràcia. El procés va començar amb la signatura d’un decàleg on se senyalaven les prioritats, com a punt de partida, per part de l’Ajuntament i la plataforma.

El procés va comptar amb el suport de la unió de tres entitats que van actuar com a dinamitzadores: La Hidra, Raons Públiques i Urbanin i amb la col·laboració de tècnics del Departament de Participació de l’Ajuntament de Barcelona.

El procés ha estat liderat per el “Grup Motor” que ha realitzat un total de 15 reunions i que estava format, de manera parietària, per representants de la plataforma, del districte, de participació ciutadana i pel G6 ( entitats històriques de Gràcia).

S’han dut a terme sis tallers: dos de caràcter territorial pels barris del Nord i de la Vila, dos àmbit sectorial, cultura i comerç i una jornada especifica sobre llicències, finalment, es va dur a terme una jornada final on acabar de generar consens i concretar les propostes i una jornada de devolució. Abans de fer els tallers es van dur a terme activitats de visualització a l’espai públic i  diversos recorreguts informatius.

Fitxa del procés

Data d'inici:
15/10/2014
Data final:
16/04/2015
Àrees involucrades:
Districte de Gràcia
Entitats o organismes involucrats:
Districte de Gracia i Comissionat de Participació Ciutadana i Plataforma d’entitats Gracia Cap On Vas
Web del procés:
Procés participatiu del Pla d'Usos de Gràcia