Ciutat Democràtica

Agora i Heura. Escola d'Adults Verneda.

El principal distintiu  de l'Escola d'Adults Verneda és oferir una oferta formativa per a persones adultes amb una metodologia que la diferencia d'altres centres de formació d'adults i que anomenen Aprenentatge Dialògic. Aquest aprenentatge es fonamenta en els següents eixos :

Diàleg igualitari: té el mateix valor l'opinió dun professor d'universitat que la d'una persona analfabeta que participa en el projecte, ja que els arguments que es donen per defensar les propostes plantejades han d'estar basades en pretensions de validesa i es rebutjen les pretensions de poder

Transformació: l'aprenentatge dialògic comporta un procés de transformació. La implicació en moviments col·lectius i la influència en el seu entorn han estat fruit d'un model basat en el diàleg i en la transformació.  L'educació implica transformació social.

Creació de sentit: la persona que ve a aprendre a llegir i escriure descobreix que, a més, té un espai de relació i la possibilitat de participar activament en el projecte aportant el seu coneixement i cooperant amb els altres: no només aprèn a llegir sinó que organitza la setmana cultural, col·labora amb els altres participants i s'entrevista amb el regidor del districte per aconseguir finançament per a una nova activitat. Aquest procés en el que entra la persona ajuda a la persona a desenvolupar unes capacitats d'autonomia, de reflexió, de gestió i d'organització que els aplica no només en l'àmbit acadèmic sinó en tots aquells que configuren la seva vida: familiar, personal, laboral,veïnal, etc.

Dimensió instrumental: cal remarcar que aquest ambient de diàleg no es fa en detriment de l'aprenentatge, ans al contrari l'afavoreix. L'aprenentatge instrumental és un dels objectius del projecte. Les persones decideixen dialògicament què volen aprendre i sempre decideixen que volen aprendre el màxim: tots aquells coneixements que els permetin accedir a altres estudis, millorar la seva situació laboral o organitzar una nova entitat.

Igualtat de diferències: aquest procés de valoració de la cultura pròpia per assolir aquells coneixements de la cultura dominant que permeten no quedar-ne exclosos s'insereix dins del que anomenem igualtat de diferències. De la mateixa manera que totes les habilitats són valorables i valorades, totes les cultures són igual de vàlides i cal que les respectem, però això no ha d'implicar l'exclusió social

Una eina que des de fa anys s'impulsa des de L'Escola d'Adults de la Verneda per promoure les transformacions socials necessàries al barri, alhora que  mantenen una participació activa en les iniciatives  col·lectives veïnals,s'ha implicat des de sempre en les transformacions socials del barri. En aquesta línia, ja fa anys es va crear un grup de diàleg intercultural i un grup de dones per tal de crear espais de diàleg que facilitin fer cada cop més una educació més plural i de més qualitat.

Gràcies als diàlegs i espais de participació promoguts per l'Escola d'Adults La Verneda s'ha fet possible que actualment l'escola sia la única que a través de les associacions hagi aconseguit el Premi del Voluntariat a Catalunya o el Premi a l'entitat del Districte de Sant Martí, o s'hagin assolit fites singulars a nivell internacional que l'acrediten com Bona Pràctica.

Tot plegat suposa un projecte social i educatiu en el que entre tots i totes fem possible una escola on les persones s'atreveixen a somiar i una escola de tots.

 

Projectes curs 2012 / 2013:

LIFE 2.0

Generació de serveis innovadors (geolocalització i xarxes socials) per millorar l'accés de persones d'edat avançada per obtenir informació sobre el què passa al seu barri.

Fitxa de l'experiència

Web de l'experiència:
Àgora i Heura