Ciutat Democràtica

Aprenent a participar...participant !

Aquest projecte va rebre el Primer premi en la X convocatòria del Premi Barcelona Associacions , atorgat per l'Ajuntament de Barcelona, amb el suport del Consell Municipal d'Associacions de Barcelona , CMAB, el maig del 2010

Els objectius bàsics són dos:

a)  dur a terme una diagnosi que permeti definir i planificar el conjunt d'accions per afavorir la informació, comunicació i col·laboració dels diferents nivells de compromís que han de formar el pla de participació.

b) elaborar el pla de participació de l'associació de persones participants Àgora ( 2010 - 2012).

Justificació social i organitzativa de la Bona Pràctica:

L'Associació Àgora fa trenta anys que treballa per promocionar la vessant participativa entre aquelles persones que ténen més dificultats de poder fer-ho. L'associació s'organitza partint de la democràcia deliberativa . Això significa que les pròpies persones afectades s'involucren en el desenvolupament de les propostes, afavorint que les decisions responguin realment a les seves necessitats. L'organització de l'entitat mira de respondre també a aquesta metodologia de la democràcia deliberativa i amb aquest projecte la voluntad dels membres de l'associació és aprofondir en la pròpia democràcia i a consolidar una participació de la que, tot i que s'estigui satisfet, sempre és molt millorable.

Pressupost : 23.290 €

Fitxa de l'experiència

Data d'inici:
15/01/2010
Data final:
10/10/2012
Entitats o organismes involucrats:
Associació de persones participants Àgora
Web de l'experiència:
Àgora