Ciutat Democràtica

Associació de Veïns Sant Genís dels Agudells

Projecte que va guanyar el primer premi en el Lliurament de l'XIè Premi Barcelona Associacions, atorgat per  l'Ajuntament de Barcelona, amb el suport del Consell Municipal d'associacions de Barcelona, CMAB, el mes de maig de 2011 en reconeixement de la superació de dificultats que el nucli originari associatiu es plantejava per superar  llargues etapes de distançament dels membres associats amb les juntes de l'associació i les etapes de mútua desconfiança entre l'administració i l'associació. L'objectiu es va conseguir  "refundant" l'associació de bell nou  i consensuant  l'estratègia a seguir.

La confiança en el diàleg i en la nova predisposició de l'administració per arribar a acords, van fer saltar la guspira de que " junts, podem"; treballant plegats, colze a colze, tractant d'assolir antigues i noves reivindicacions pel barri.

Eixos prioritaris:

  • Transparència
  • Diàleg
  • Informació
  • Foment de la cultura i llengua catalanes.

Resultats

  • Primera Activitat adreçada a generar sentiment de pertinença al barri de manera i organitzada de manera íntegrament participativa:
  • I Fira d'Artesania i Mostra d'Entitats al barri i I'Open de front tennis Sant Genís, amb la implicació i col·laboració del Palau Olímpic de Pilota de la Vall d'Hebron.
  • Creació d'una xarxa associativa al barri per poder treballar transversalment amb totes les entitats existents.
  • Primer esplai de natura de la ciutat de Barcelona "Els genis"

Fitxa de l'experiència

Data d'inici:
15/03/2010
Data final:
15/10/2011
Entitats o organismes involucrats:
Associació de Veïns Sant Genís dels Agudells
Web de l'experiència:
Associació de Veïns Sant Genís dels Agudells