Ciutat Democràtica

Caminem junts: procés d'unitat de l'escoltisme i el guiatge. Coneix, forma't i participa

Projecte guardonat amb el segon premi de la convocatòria " XI PREMI BARCELONA ASSOCIACIONS 2011"  atorgat per l'Ajuntament de Barcelona, amb el suport del Consell Municipal d'Associacions de Barcelona - CMAB

Les tres associacions que formen la Federació Catalana de l'Escoltisme i Guiatge a Barcelona i  que són :Escoltes Catalans, Acció Escolta de Catalunya i Minyons Escoltes i Guies de Catalunya reuneixen 65 agrupaments escoltes repartits per tots els barris de Barcelona amb un grau de relació i interacció entre sí que es valora insuficient.

Per aquest motiu la bona pràctica atendrà a tres objectius generals: el primer es centra en aproximar els grups de les diferents entitats per tal que coneguin les realitats dels diferents grups, el segon es centra en crear espais formatius conjunts on poder treballar eines i recursos per millorar la qualitat educativa que es desenvolupa, des del mètode escolta, tant en els agrupaments com la relació amb els barris, i el tercer es centra en crear espais de participació on els participants de diferents agrupaments i els caps escoltes puguin compartir projectes de transformació social.

La justificació social i organitzativa de la Bona Pràctica: essent un moviment llargament arrelat a Barcelona i Catalunya i fidel a la seva metodologia, busca estratègies per donar resposta a les noves realitats que ha experimentat la societat a nivells econòmics, socials i de valors; especialment tenint en compte que els agrupaments són entitats que tenen molt a veure amb l'entorn on es troben ubicats.

Estratègies metodològiques de la Bona Pràctica: recursos 2.0 i trobades presencials

Tipus d'organització amb la que s'han dut a terme les actuacions desenvolupades: creació i desenvolupament de grups de treball mixtes de les tres entitats en totes les tasques que desenvolupen els tres objectius generals.

Pressupost: 38.400 €

Fitxa de l'experiència

Data d'inici:
10/09/2013
Data final:
13/11/2013
Entitats o organismes involucrats:
FCEG, Federació Catalana d'escoltisme i Guiatge
Web de l'experiència:
FCEG

Documentació associada