Ciutat Democràtica

Processos de participació finalitzats

Procés participatiu per a la millora de la plaça Sóller

El primer pas del procés ha estat la constitució d’un grup motor en el que hi participen entitats vinculades a la comissió que ha treballat les reformes del centre Porta-Sóller (AVV de Porta

Plaça Duran i Reynals

Procés de Participació de la plaça Duran i Reynals

Ara és el moment que els veïns i veïnes tinguin l’oportunitat de dir la seva per tal de reurbanitzar la plaça Duran i Reynals

Vincles

Constuïm Vincles

El proper mes de febrer tindran lloc les Jornades “Construïm Vincles” en les quals es donarà a conèixer públicament el projecte ‘Vincles BCN’

Av. Icària

Procés participatiu de l'Avinguda Icària

L’Ajuntament de Barcelona i el Districte de Sant Martí, han convidat  als veïns del barri de Diagonal Mar-Vila Olímpica que són majors d’edat, a participar en les votacions del procés participatiu "Projecte de Re-urbanització de l’Avinguda...

Parc dels Prínceps de Girona

Procés Participatiu Parc dels Prínceps de Girona

El procés s'inicia amb una activitat oberta a tot el barri  al mateix parc.

Plaça Herta Frankel

Procés participatiu plaça Herta Frankel

Té com objectiu que la ciutadania decideixi si aquest espa continua sent un indret destinat a l'estacionament de vehicles o es converteixi en una plaça publica.

Procés participatiu Pla d’Usos de Gracia

Procés participatiu Pla d’Usos de Gracia

El Procés participatiu del Pla d’usos esta organitzat pel districte de Gracia i la Plataforma Gracia Cap On Vas.

Peatonalització del carrer Major de Sarrià.

Peatonalització del carrer Major de Sarrià.

Procés participatiu que pretén reflexionar amb la ciutadania sarrianenca la millor manera per avançar cap a una millora del tram superior del carrer Major de Sarrià.

Parlem dels carrils bici a les Corts?

A les Corts, en bici

Aquest procés participatiu obre un període de reflexió per tal que els ciutadans i les ciutadanes contribueixin a la definició de les necessitats actuals dels carrils bici als barris de les Corts.

Procés participatiu a Sant Martí de Provençals

Procés participatiu a Sant Martí de Provençals

Es recolliran les propostes que formulin les associacions del barri sobre l’edifici d’equipaments que es preveu construir al solar situat a la cruïlla del carrer del Concili de Trento i el carrer del Treball.

Reforma de la pista esportiva al barri de Can Baró

Reforma de la pista esportiva al barri de Can Baró

Procés participatiu que pretén obrir una reflexió conjunta amb els ciutadans i ciutadanes vinculats al projecte quan ja han començat les obres de condicionament del solar del carrer Tenerife i entorns i ara queden per decidir opcions obertes...

Reforma de la normativa de la participació municipal

Nova normativa de participació ciutadana de l'Ajuntament de Barcelona.

La normativa de participació regula els òrgans, els processos i els mecanismes de la participació en els afers municipals de Barcelona, tant de ciutat com de districte, així com els drets i deures de la ciutadania en matèria de participació. Es...

Procés de reforma de la Rambla del Poble Nou

Procés participatiu amb l'objectiu final d'elaborar les bases que marcaran les línies d'actuació futura a la rambla del Poblenou. Les terrasses actuals  i les qüestions relacionades amb l'espai públic de la Rambla són els...

Remodelació del carrer Balmes ( tram Pl. Folguera i Pl. Molina)

Aquest projecte té unes característiques singulars  i requeriran un abordatge diferent a la resta de trams del carrer Balmes, que ja han estat remodelats. Per aquest motiu, ja s’està definint el procés participatiu amb veïns i veïnes de l’...

XIX Audiència pública als nois i noies: Barcelona educadora i inclusiva

L’Audiència Pública als nois i noies de Barcelona és una forma de participació a través de la qual alumnes de diferents centres escolars de la ciutat de 6è de primària, secundària, batxillerat i també d’educació especial fan propostes a l’Ajuntament.

Comissió de Seguiment de les Obres de la Modificació del Pla Especial del Port Vell

Un cop aprovat el Pla Especial del Port Vell es constitueix la Comissió de Seguiment de les Obres del Pla Especial del Port Vell. 

Portes de Collserola

Procés participatiu de les Portes de Collserola constava de tres fases: Informació, tallers de participació i valoració de les propostes.

Procés Participatiu del PAM 2012-2015

El procés participatiu PAM 2012-2015 es va iniciar el 8 de març de 2012, un cop aprovat el document de bases el 22 de febrer de 2012 i va finalitzar el 3 de maig del mateix any.

Pla Cor, el procés participatiu de la Rambla

El 14 de juny de 2012 es va presentar al plenari de la Rambla les conclusions del treball participatiu que s'ha fet a través dels sis eixos: morfològic, social, econòmic, mobilitat i coneixement.

Remodelació de la plaça del Centre

La reurbanització de la  Plaça del  Centre començarà el darrer trimestre de l’any 2014. El passat mes d’abril va finalitzar el procés d’aportacions veïnals que complementa el projecte de l’Ajuntament.

Plaça Boticelli

Procés Participatiu Plaça Boticelli.

L’objectiu d’aquest procés és establir un canal de comunicació àgil amb la Plataforma, les entitats i associacions veïnals de l’entorn i els veïns i veïnes per tal de recollir la seva visió i les seves propostes sobre la plaça.

La XVIII Audiència Pública als Nois i Noies de Barcelona

L’Audiència Pública als nois i noies de Barcelona és una forma de participació a través de la qual l’alumnat –de 6è de primària, secundària i batxillerat, també d’educació especial– fa propostes a l’Administració municipal.

Pla d'Usos de la Muntanya de Montjuïc

Barcelona ha recuperat progressivament el front litoral, i està en la línia de fer de Montjuïc un dels tres grans parcs que se situen en les parts més elevades de la ciutat, amb una important oferta de àrees d'esbarjo, naturals, d'activitats...

XXI Audiència Pública als nois i noies de Barcelona: Seguretat i ciutat

Aquest curs 2015-2016 la XXI Audiència Pública als nois i noies de Barcelona tractarà sobre la "seguretat i ciutat", tema que es treballarà paral·lelament a escala de districte.

#nouplajove

Per l’elaboració del Pla d’Adolescència i Joventut es marca com a premissa indispensable el foment de la participació i contribució, sobretot de la població jove i adolescent com a col·lectiu principal.

Pla de Mobilitat Urbana 2013-2018

Pla de Mobilitat Urbana 2013-2018

Amb la presentació del Pla de Mobilitat Urbana (PMU) 2013-2018 a la sessió del Pacte per la Mobilitat, celebrada el dia 5 de març de 2014, culmina la fase prèvia a la seva tramitació formal.

Parc Güell

Actualment, el Park pràcticament ha deixat d’utilitzar-se com a tal , lluny de ser un espai de calma i tranquil·litat per als veïns és punt d’atracció cultural, monumental i turístic de primera magnitud. La convivència d’aquests factors és complexa...