Ciutat Democràtica

La Sagrera i entorns

El projecte de l'estació i del parc lineal de la Sagrera és, a més d'un projecte d'infraestructures, un projecte de creació de ciutat. Els criteris que segueix aquest projecte són la connexió dels barris de Sant Martí i Sant Andreu -històricament separats per la platja de vies-, la concreció d’un gran espai de verd urbà, el foment de la diversitat d'usos i d'activitats econòmiques al seu entorn, la revitalització de l'espai social i urbà i l’impuls d’un nou model de desenvolupament urbà basat en la sostenibilitat.

Per tal d'implicar els veïns i veïnes de l'entorn de l'àmbit d'aquest projecte, l'Ajuntament de Barcelona va crear una comissió on participen les principals entitats veïnals dels barris de l'entorn. La comissió ha debatut i recollit de propostes en relació a les modificacions de planejament impulsades en el marc del projecte,  al projecte del parc lineal,  als criteris d'urbanització i de l'espai públic al voltant del parc, a la mobilitat a l'entorn del projecte, entre d'altres. Aquesta comissió també ha realitzat el seguiment de les obres del pas de la LAV en direcció a la frontera francesa i els treballs de cobertura de la platja de vies.

Les fites prioritàries són la reactivació de les obres de construcció de l’estació de la Sagrera, fer realitat la construcció de l’estació de Sant Andreu Comtal, la planificació i priorització dels equipaments dels barris implicats i l’impuls de les urbanitzacions possibles en els entorns de les vies, a l’espera a l’execució definitiva de la cobertura i el parc lineal.

 

Estructura participativa i agents implicats:

Les entitats membres de la Comissió de Seguiment de La Sagrera són les següents (cada sis mesos):

FAVB, AV Bon Pastor, AV La Sagrera , AV Navas, AV Sant Andreu de Palomar, AV Sant Andreu Nord, AV Sant Andreu Sud, AV Verneda Alta, Plataforma veïnal de Sant Andreu, Unió de Comunitats de Propietaris de Sant Martí (UCPSM), AV Sant Martí de Provençals, AV la Maquinista, Associació Apropa't. També participen en el procés quatre assessors tècnics veïnals.

 

Les entitats membres del Grup de Treball són les següents (reunió cada dos mesos):

FAVB, AV Bon Pastor, AV Verneda Alta, AV Sant Andreu Sud, AV La Sagrera, AV Sant Andreu de Palomar, tot i que hi assisteixen altres representants en funció dels temes que es tracten.

Fitxa del procés

Àrees involucrades:
Districtes de Sant Andreu, Sants- Montjuïc, L'Eixample i Sant Martí
Entitats o organismes involucrats:
Ajuntament de Barcelona, Generalitat de Catalunya i Ministeri de Foment
Web del procés:
La Sagrera