Ciutat Democràtica

Eix Pere IV.

L'Eix Pere IV és un espai històric i de morfologia singular que uneix i vertebra els barris meridionals del districte de Sant Martí des de la Ciutadella fins al Besòs, amb un traçat independent de la trama de l'Eixample. Tanmateix, el desenvolupament urbanístic d'aquests barris, que han crescut amb grans peces d'edificis, ha tendit a obviar aquesta traça històrica i a desdibuixar-la al llarg del seu recorregut.

L'Ajuntament de Barcelona planteja la recuperació d'aquest eix, en base als següents criteris: dotar l'eix d'un caràcter cívic i millorar la relació entre desenvolupaments urbanístics, tot reforçant l'articulació entre espai públic, equipaments i peces patrimonials; potenciar la morfologia singular del carrer donant valor a les qualitats dels formats que ja existeixen, promoure una transformació evolutiva combinant projectes existents amb noves oportunitats, atraient inversió i promoure una revitalització econòmica sostinguda que permeti consolidar les activitats econòmiques de "gra petit" i nous projectes de gran escala.

Per tal d'implicar els veïns i veïnes de l'entorn de l'àmbit d'aquest projecte, s'ha creat un grup motor amb les seves principals entitats. D'acord amb aquest grup s'ha plantejat una metodologia de treball que proposa la redacció dels criteris bàsics per a la definició del projecte executiu d'urbanització del carrer Pere IV.

Actualment, es compta amb una secció model validada per la ciutadania i concretada amb un projecte executiu. Es preveu iniciar la primera fase de les obres, entre el carrer Roc de Boronat i el carrer Bilbao, durant l’any 2016.

 

Estructura participativa i agents implicats:

 

Membres del Grup Impulsor de Pere IV:

Arxiu Històric del Poblenou, AV Poblenou, AV Maresme, AV Paraguai – Perú, AV Parc – Llacuna, AV Vila Olímpica, Coordinadora d'entitats del Poblenou, Eix Comercial Poblenou.

 

Entitats participants a la Jornada de Participació Ciutadana de l’11 de juny de 2013:

Àrea Metropolitana de Barcelona, Arxiu Històric del Poblenou, Associació de Veïns Vila Olímpica, Associació de Veïns del Poblenou, Associació de Veïns del Parc, Associació de Veïns La Palmera Centre, Associació de Veïns Paraguay-Perú, BACC, Biblioteques DU, Chatarras Sánchez, Comunitats de veïns Bac de Roda 120-124, Coordinadora d’entitats del Poblenou, Eix Comercial del Poblenou, Hotel Pere IV

Fitxa del procés

Àrees involucrades:
Districte de sant Martí
Entitats o organismes involucrats:
Ajuntament de Barcelona- Districte de Sant Martí , Hàbitat Urbà- Urbanisme
Web del procés:
Eix Pere IV

Documentació associada