Ciutat Democràtica

Vallcarca

  • Vallcarca

Durant els darrers anys, el barri de Vallcarca del districte de Gràcia ha estat marcat per la reforma urbanística que va proposar la Modificació de Pla General Metropolità en l'àmbit de l'avinguda de l'Hospital Militar - Farigola, aprovada definitivament l'any 2002. Aquesta MPGM suposa una reestructuració dels espais lliures i de la vialitat del barri, així com una renovació del teixit edificat existent.

Atès el context econòmic actual, els projectes pendents de materialitzar al barri de Vallcarca, tant de caràcter privat com públic, han necessitat un reajustament en el seu calendari d'execució, provocant una sensació de paràlisi en el desenvolupament del barri. S'ha posat de manifest la necessitat de repensar alguns elements configuradors d'aquest projecte i de recuperar els diferents espais lliures del barri pendents de transformar.

Així mateix, fruït Els passats 26, 27 i 28 de novembre es van realitzar les Jornades participatives de Vallcarca, El barri que volem dels resultats de les jornades participatives, que emplaçaven a l’administració i a les entitats a crear un espai de treball compartit, s’ha constituït un grup de treball mixt. Aquest grup abordarà els diversos projectes a impulsar en el marc del barri de Vallcarca, recollint el full de ruta definit pels resultats de les jornades participatives.

Fruit dels resultats de les jornades participatives “Vallcarca, el barri que volem” realitzades al barri el passat 2014 s’ha constituït una taula de treball mixta entre administració i entitats veïnals per canalitzar les reflexions de caire urbanístic i social i impulsar les actuacions que responguin a les principals conclusions de les jornades participatives.

Estructura participativa i agents implicats:

 

Membres de la Taula de Treball de Vallcarca (reunions cada mes):

Tècnics del Districte de Gràcia i de l’àrea d’Ecologia Urbana, tècnics assessors del veïnat i representants dels principals col·lectius o entitats: AV Vallcarca Riera-Viaducte, AV Gràcia Nord-Vallcarca, AV Pro-Vallcarca, Assemblea de Vallcarca i AMPES de les escoles públiques de Vallcarca

 

Entitats participants a les Jornades del 26,27 i 28 de novembre de 2014:

AVV Gracia Nord Vallcarca, AVV Vallcarca - Riera – Viaducte, Assemblea de Vallcarca, UIA (Unió Internacional d'Arquitectes), Arquitectes sense fronteres, Ateneu popular de Vallcarca, AMPA Escola Montseny Arxiu Observatori Vallcarca, AVV Pro Vallcarca, Col·lectiu d'afectats i afectades pel desallotjament de les cases del carrer Argentera, AVV Riera Vallcarca, AVV Lesseps, Heura Negra, Vallcarca Streetbasketball, Associació joves Vallcarca, Grup d’estudis Coll-Vallcarca

Seguiu tot el procés

Fitxa del procés

Data d'inici:
26/11/2014
Àrees involucrades:
Vallcarca
Entitats o organismes involucrats:
Ajuntament de Bacelona
Web del procés:
Vallcarca