Ciutat Democràtica

Parc Güell

 • L’any 2.007 el Park rebia una mitjana de 14.400 visitants diaris, 5 milions de visitants a l’any.
 • L’any 2012, 5 anys més tard, la mitjana supera els 25.000 visitants diaris (+73%).
 • Actualment més de 9 milions de persones visiten el Park a l’any.
 • En moments puntuals, en un quart d’hora 1.200 persones accedeixen al Park de forma simultània.
 • Només un 2,4% dels visitants són ciutadans de Barcelona. El 97,6% restant de visitants es reparteix entre turistes procedents de Catalunya (4,3%), l’estat (7,1%), i l’estranger (86,2%).

Actualment, el Park pràcticament ha deixat d’utilitzar-se com a tal , lluny de ser un espai de calma i tranquil•litat per als veïns és punt d’atracció cultural, monumental i turístic de primera magnitud. La convivència d’aquests factors és complexa i genera diversos tipus d’impacte no només en el propi Park sinó també en el seu entorn:

 • Activitats no regulades: Venda ambulant, estàtues humanes... fan més difícil la conservació i han obligat a reforçar el manteniment del recinte.
 • Comportaments incívics: Afegint als casos de vandalisme més habituals d’un espai públic la degradació directa d’un patrimoni arquitectònic i natural únic al món.
 • Pressió a l’entorn: Rebre 9 milions de visitants implica que en una hora puguin arribar 3.000 visitants al Park, situat en una zona de no fàcil accés. La mobilitat dels visitants suposa aglomeracions puntuals a la zona i deriva en problemes de convivència amb els veïns afectats.
 • L’Ajuntament de Barcelona, conscient dels greus problemes que això comporta, tant pel que fa a la conservació de l’espai i del seu llegat artístic i cultural com pel que fa a la millora de la qualitat de vida dels veïns, ha decidit tirar endavant un pla de regulació de la zona que solucioni els diferents conflictes generats per la massificació a la que està subjecta.
 • I ho vol fer tenint molt en compte les diferents sensibilitats i intentant beneficiar a tots els col•lectius que es veuran afectats per la mesura.
 • És per això que l’actuació prioritària és regular l’accés dels visitants a la zona monumental, la més fràgil i massificada del Park, en horari turístic.
 • Regular i controlar l’accés a la zona monumental, la més fràgil i massificada del Park en horari turístic.
 • Endreçar i distribuir la mobilitat turística associada.
 • Garantir el lliure accés als veïns dels barris adjacents al Park.
 • Habilitar un sistema que permeti l’accés gratuït als ciutadans amb una sensibilitat especial cap al Park i cap al seu valor patrimonial i natural.

 

Fitxa del procés

Àrees involucrades:
Parc Güell
Entitats o organismes involucrats:
Districte de Gràcia, Districte d'Horta i entitats.

Documentació associada