Ciutat Democràtica

Portes de Collserola

Per posar en valor Collserola, enfortir la presència del parc natural, fer baixar la natura a la ciutat i apropar-la als ciutadans, l’Ajuntament, d’acord amb el Consorci del Parc de Collserola i la Generalitat, ha convocat el concurs Portes de Collserola (octubre 2011).

La intenció del concurs Portes de Collserola és suscitar noves mirades sobre la franja de contacte entre ciutat i parc. Amb la consciència clara que el contacte entre parc i urbs no es pot resoldre amb una simple línia fronterera entre qualificacions urbanístiques a mig vessant, el concurs demana abordar els espais d’interrelació ciutat-muntanya des d’un enfocament geogràfic i una lògica funcional, cercant eixos vertebradors capaços de relligar i articular natura i trama urbana.

Les ‘portes’ de Collserola es defineixen com corredors (amb un 35% del territori al parc i un 65% a la ciutat, aproximadament) en els quals la natura es potencia dins del parc i davalla a la ciutat, en una gran operació de renaturalització. En aquests àmbits geogràfics, els equips concursants són requerits a proposar intervencions integrals, que contemplin tant els espais de valor ecològic a potenciar, el patrimoni arquitectònic, fonts i elements tradicionals a restaurar, i les àrees agrícoles a potenciar, com l’accessibilitat, la connexió dels parcs urbans amb Collserola, la dignificació de certs teixits degradats o els equipaments idonis per afavorir la bona relació ciutat-parc.

112 equips han treballat fent propostes per a les Portes de Collserola. Els resultats són d’un gran interès i, amb diferents enfocaments i solucions, posen clarament de manifest com ciutat i natura es poden beneficiar del contacte. Us convidem a conèixer-los!

- See more at: http://www.bcnparticipa.net/processos/detall.php?id=24#sthash.CABKTBU0.dpuf

Per posar en valor Collserola, enfortir la presència del parc natural, fer baixar la natura a la ciutat i apropar-la als ciutadans, l’Ajuntament, d’acord amb el Consorci del Parc de Collserola i la Generalitat, ha convocat el concurs Portes de Collserola (octubre 2011).


La intenció del concurs Portes de Collserola és suscitar noves mirades sobre la franja de contacte entre ciutat i parc. Amb la consciència clara que el contacte entre parc i urbs no es pot resoldre amb una simple línia fronterera entre qualificacions urbanístiques a mig vessant, el concurs demana abordar els espais d’interrelació ciutat-muntanya des d’un enfocament geogràfic i una lògica funcional, cercant eixos vertebradors capaços de relligar i articular natura i trama urbana.


Les ‘portes’ de Collserola es defineixen com corredors (amb un 35% del territori al parc i un 65% a la ciutat, aproximadament) en els quals la natura es potencia dins del parc i davalla a la ciutat, en una gran operació de renaturalització. En aquests àmbits geogràfics, els equips concursants són requerits a proposar intervencions integrals, que contemplin tant els espais de valor ecològic a potenciar, el patrimoni arquitectònic, fonts i elements tradicionals a restaurar, i les àrees agrícoles a potenciar, com l’accessibilitat, la connexió dels parcs urbans amb Collserola, la dignificació de certs teixits degradats o els equipaments idonis per afavorir la bona relació ciutat-parc.


112 equips han treballat fent propostes per a les Portes de Collserola. Els resultats són d’un gran interès i, amb diferents enfocaments i solucions, posen clarament de manifest com ciutat i natura es poden beneficiar del contacte.

 

L’esquema general del procés d’implicació ciutadana és el següent:

 

Els tallers de participació

Pel que fa als tallers de participació ciutadana, s’han realitzat tres tallers de participació durant la primera quinzena del mes de febrer d’enguany, que van agrupar les diverses portes de què consta la iniciativa en relació a l’àmbit territorial. En els tallers van participar entitats i veïns dels barris implicats i entitats de ciutat. En qualitat d’oients, també hi van assistir representants dels equips redactors de les propostes d’idees de les portes incloses a cadascun dels tallers.

Així, els tallers de participació es van organitzar de la següent forma:

- Taller de Les Corts i Sarrià – Sant Gervasi. Va agrupar 7 portes (Diagonal, Pedralbes, Sarrià, Vallvidrera, les Planes, Bellesguard i Tibidabo).

- Taller de Gràcia i Horta – Guinardó. Va agrupar 4 portes (Penitents, Sant Genís, Montbau i Horta).

- Taller de Nou Barris. Va agrupar 5 portes (Canyelles, Guineueta, Trinitat, Torre Baró i Ciutat Meridiana).

En total van participar als tallers un total de 206 persones, entre entitats dels barris i districtes implicats, entitats de ciutat, i ciutadans i ciutadanes a títol individual. Al marge de la participació ciutadana, cal destacar la participació dels 112 equips multidisciplinaris que concursen a les diverses portes i que han assistit com a oients.

Participants als tallers 206
Taller de Les Corts i Sarrià – Sant Gervasi 76
Taller de Gràcia i Horta – Guinardó 92
Taller de Nou Barris 38
Membres d’equips interdisciplinars 148
Total d’assistents* 354

* No hi ha inclosos els tècnics municipals ni els representants polítics

Pel que fa al perfil d’aquests participants, 140 es van identificar com a membres d’una associació o entitat i 66 com a participants a títol individual.

L’informe de resultats dels tallers de participació es va fer arribar a tots els equips concursants en el moment que començaven a treballar en les seves propostes d’idees.

 

La valoració de propostes

El dia 2 de maig els equips interdisciplinars participants en el concurs van lliurar les seves propostes d’idees.

Des del dia 17 de maig i fins al dia 29 de juny, els ciutadans i ciutadanes van poder consultar totes les propostes, i valorar-les mitjançant un qüestionari.

Per a poder-les consultar i valorar, es va organitzar una exposició central amb totes les propostes i cinc espais de valoració en equipaments dels districtes que limiten amb Collserola:

El resultat d’aquesta valoració ciutadana s’ha recollit en un informe de resultats del procés d’implicació ciutadana que, juntament amb altres informes tècnics, s’ha elevat al Jurat que ha resolt els concursos de les Portes de Collserola, per tal d’orientar la seva decisió final.

Fitxa del procés

Data d'inici:
4/10/2011
Àrees involucrades:
Barcelona

Documentació associada