Ciutat Democràtica

Meridiana

  • Meridiana

Després de la revisió del paper de la Meridiana a la ciutat que va permetre la construcció de les Rondes i que va suposar una primera dignificació de l’avinguda, es necessari abordar una nova intervenció sobre aquest eix estratègic de la ciutat, en el seu tram entre la plaça de les Glòries i el nus de la Trinitat. Els objectius d’aquesta intervenció han de ser: convertir l'avinguda en un eix cívic de referencia per la ciutat, una avinguda verda on la vegetació, els espais de lleure infantil i el mobiliari urbà convidin a la ciutadania a viure-la i no la visquin com una barrera que divideix barris. Els canvis han d’avançar en la pacificació,  i s’han de prendre les mesures necessàries per tal de prioritzar i facilitar l'ús del transport públic, la segregació del carril bici a la calçada i la recuperació de les voreres pels vianants. També cal una reforma integral de la il·luminació, la distribució del mobiliari urbà, els parcs infantils i les zones verdes existents que contribueixin a humanitzar i fer més acollidora la via.

En aquests sentit, i per tal de treballar de la mà de les entitats les estratègies i criteris que han de guiar la futura intervenció, es constitueix la Taula de Participació del projecte de l’avinguda Meridiana, que agrupa representants polítics, tècnics i veïnals.

 

Estructura participativa i agents implicats:

 

Membres de la Taula de Participació de Meridiana (reunions periòdiques):

Composició: entitats, tècnics municipals, grups polítics i govern.

Formen part de la Comissió de Seguiment les següents entitats: Sant Martí: AVV Clot - Camp de l'Arpa, AVV i AC Camp de l'Arpa, Federació d’Entitats del Clot i Camp de l’Arpa; Sant Andreu: AVV Navas, AVV Congrés – Indians, Eix Maragall, Unió Botiguers Congrés – Indians, AVV la Sagrera, SAC - AC la Sagrera , AVV Meridiana Cero, AVV Sant Andreu Palomar, AVV Sant Andreu Nord, AVV Sant Andreu Sud, Plataforma veïnal Sant Andreu, Eix Sant Andreu, AC Sant Andreu Nord, AVV Trinitat Vella, AC Trinitat Vella; Nou Barris: Coord. entitats Nou Barris, AVV Porta, AVV Prosperitat, AVV Trinitat Nova, Taula oberta Trinitat Nova, AVV Vallbona, AVV Ciutat Meridiana, AVV Torre Baró, AVV Vilapicina i T. Llobetam Eix Maragall i Eix Fabra i Puig; Entitats de ciutat: 3 entitats de la Taula Veïnal d'Urbanisme de Barcelona, 3 entitats del Pacte per la mobilitat de Barcelona (amb especial atenció als grups de la bicicleta i del transport públic), 3 entitats del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat, un representant de l’IMD i el Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya.

 

Tallers, jornades i sessions de treball: a partir del mes de març-abril es definiran els criteris de com ha de ser la nova Meridiana a través de tallers, jornades i sessions de treball obertes a la ciutadania. Durant el darrer trimestre de 2016 es farà la valoració dels resultats a la taula de participació, i l’any 2017 es durà a terme la redacció, licitació i contractació dels projectes executius, amb l’objectiu d’iniciar les obres el 2018.

Fitxa del procés

Àrees involucrades:
Meridiana
Entitats o organismes involucrats:
Sant Martí: AVV Clot - Camp de l'Arpa, AVV i AC Camp de l'Arpa, Federació d’Entitats del Clot i Camp de l’Arpa; Sant Andreu: AVV Navas, AVV Congrés – Indians, Eix Maragall, Unió Botiguers Congrés – Indians, AVV la Sagrera, SAC - AC la Sagrera , AVV Merid