Ciutat Democràtica

Ordenança i ordenacions singulars de terrasses.

  • Terrassa

Les terrasses dels establiments de concurrència pública –bars, restaurants, comerços - són un element de gran importància en l’ordenació de l’espai públic de la ciutat, amb un notable impacte sobre la convivència ciutadana a la ciutat. L’ordenança de terrasses permet fixar les principals indicacions als restauradors, harmonitzant la seva existència amb la resta d’usos ciutadans de l’espai públic. Les ordenances singulars permeten regular espais amb condicions o necessitats específiques, treballant amb detall l’encaix d’aquest element.

En aquest sentit, l’Ajuntament de Barcelona té la voluntat d’implicar als principals agents ciutadans i econòmics relacionats amb les terrasses, tant en el seguiment del desenvolupament de l’aplicació de l’ordenança com en el desplegament de les ordenacions singulars per espais emblemàtics de la ciutat.

 

Estructura participativa i agents implicats:

 

  • Inclusió de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona i Arquinfad entre els membres de la Comissió Tècnica de Terrasses
  • Per totes les Ordenacions singulars i aquelles Disposicions Prèvies que es considerin de prou envergadura, fer un procés de participació previ a l’aprovació inicial per incorporar en la mesura que es pugui la visió i necessitats de tots els agents implicats, inclosos els veïns i les veïnes. 

Pels períodes d’exposició pública i al·legacions, vetllar per una millor comunicació al veïnat de l’entorn i a nivell de ciutat de l’aprovació inicial i del termini d’exposició pública i al·legacions.

Fitxa del procés

Àrees involucrades:
Ciutat
Entitats o organismes involucrats:
Inclusió de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona i Arquinfad entre els membres de la Comissió Tècnica de Terrasses