Ciutat Democràtica

Pla Especial Urbanístic d'Allotjaments Turístics (PEUAT)

El Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics, el PEUAT, conforma el marc normatiu entorn al qual es regulen els criteris urbanístics i de gestió dels allotjaments turístics de la ciutat de Barcelona. Els allotjaments turístics inclouen tant establiments hotelers, habitatges d’ús turístic, apartaments turístics, albergs o residències universitàries i són na peça bàsica per ordenar el model turístic de la ciutat de Barcelona, així com per gestionar el seu impacte sobre els barris de la ciutat.

Per tal d’elaborar aquest Pla, i partint d’un anàlisi de la realitat existent a la ciutat en relació als allotjaments turístics, l’Ajuntament de Barcelona està promovent l’elaboració d’unes bases i criteris bàsics que regeixin el pla, de la mà d’un treball compartit amb els principals agents implicats. Un cop es defineixin aquests criteris, es validaran sectorial i territorialment, amb especial atenció amb barris que tenen un impacte més important de l’activitat turística.

Estructura participativa i agents implicats:

Fitxa del procés

Àrees involucrades:
Ciutat
Entitats o organismes involucrats:
Ajuntament de Barcelona