Ciutat Democràtica

Què aporta la participació

Què aporta la participació

La definició de participació entesa com el dret de la ciutadania de contribuir al disseny i execució de les polítiques públiques s’ha quedat curta,  hem d’entendre la participació ciutadana com a les pràctiques socials i polítiques que pretenen incidir sobre alguna dimensió d’allò que és públic (col·lectiu).

Per això, és necessari començar a parlar de la participació com a Coproducció de polítiques públiques, com a construcció conjunta de la ciutat. Es tracta, no només d'escoltar possibles propostes, sinó d'establir i transformar canals, organismes i mecanismes de participació que assegurin la coproducció de les polítiques públiques entre administració i ciutadania.

En aquest nou escenari l’ajuntament el lideratge i protagonisme no pot ser només de l’ajuntament, sinó que aquest ha d’aprendre també a escoltar, promoure l’articulació de xarxes de treball amb els agents del territori, facilitar les iniciatives socialment innovadores, fer que les coses flueixin i construir les seves polítiques conjuntament amb les comunitats.

Hem d'entendre la participació com la construcció conjunta de polítiques públiques que comprengui l'anàlisi de la realitat, la priorització de problemes i oportunitats, el disseny de plans i programes, el seguiment de l'execució, l'assignació de pressupost i l'avaluació de costos i resultats.

 

Web de Barcelona