Ciutat Democràtica

Transparència

Transparència - Subhome

Els àmbits de la transparència municipal

Per facilitar la localització de la informació, l’hem classificat per temàtiques:

 

La informació institucional
i organitzativa

Òrgans de govern municipals
Organització i funcions
El sector públic municipal
Dades dels alts càrrecs
Personal municipal

 

L’acció de Govern

Sessions dels òrgans de govern
Acords i actes
Polítiques municipals

 

La Gestió Econòmica
i Administrativa

Gestió pressupostària i financera
Contractació pública
Subvencions
Transferències i encàrrecs de gestió
Convenis
Gestió del patrimoni

 

La Informació de Rellevància
Jurídica i documental

Normativa
Reglaments
Decrets
Directrius, instruccions i circulars
Resolucions de sentències judicials
Informes jurídics
Gestió documental

 

La participació i la relació
amb la ciutadania

Participació
Catàlegs de serveis
Canals de comunicació ciutadana
Tràmits
Registre d'enquestes

 

L’ Urbanisme i l'ecologia

Plans urbanístics
Informació urbanística
Informes d'impacte ambiental

 

L’Avaluació de la
Transparència Municipal

Com ho estem fent en matèria de transparència?
Informes de Transparency International i infoparticip@ sobre la transparència a l'Ajuntament.

 

El Dret d’accés a la
informació pública

No disposem de la informació que cerques?
Pots exercir el teu dret d'accés, fent una petició a l'Ajuntament perquè te la fem arribar.

 

Activitat recent