Despeses per objectius del Marc Estratègic 2012-2015

Despeses per perspectives d'objectius(PDF)  -  (XLSX)  -  (CSV)

Despeses per grups d'objectius de ciutat(PDF)  -  (XLSX)  -  (CSV)

Despeses per objectius de ciutat: (PDF)  -  (XLSX)  -  (CSV)