Informes i bases de dades d’execució del pressupost

Execució pressupostària 2018

Març

  • Base de dades Pressupost (XLSX) - Dades Obertes Ingressos (CSV) i Despeses (CSV)
  • Informe d'execució pressupostària (PDF)
  • Informe ampliat d'execució pressupostària (PDF) (XLSX)

Febrer

  • Base de dades Pressupost (XLSX) - Dades Obertes Ingressos (CSV) i Despeses (CSV)
  • Informe d'execució pressupostària (PDF)
  • Informe ampliat d'execució pressupostària (PDF) (XLSX)

Gener

  • Base de dades Pressupost (XLSX) - Dades Obertes Ingressos (CSV) i Despeses (CSV)
  • Informe d'execució pressupostària (PDF)
  • Informe ampliat d'execució pressupostària (PDF) (XLSX)

Execució pressupostària

Exercicis anteriors

2017

2016

2015

2012-2014