Ràtings

Aquest apartat comprèn la informació relativa a la qualificació creditícia de l'Ajuntament de Barcelona feta per les principals agències de qualificació o ràting.

Cal esmentar que la qualificació creditícia associada als ràtings per al cas de l'Ajuntament de Barcelona es troba topada (valor màxim) per la valoració creditícia associada a l’Administració General de l'Estat, tot i poder mostrar una solidesa financera que pogués suposar una millor qualificació.

  STAND ALONE
CREDIT PROFILE (SACP)*
RÀTING              PERSPECTIVA   ÚLTIMA PUBLICACIÓ
S&P Global Ratings 'aa' BBB+ positiva Informe S&P Global Ratings, març 2018 (PDF) [Eng]
Fitch   A- estable Nota de premsa Fitch. Gener 2018 (PDF) [Eng]
Nota de premsa Fitch. Març 2018 (PDF) [Eng]
Informe Fitch, març 2018 (PDF) [Eng]
Moody's Investors Service   Baa2 estable Informe Moody's, febrer 2018 (PDF) [Eng]

*El SACP, d'acord amb la metodologia utilitzada per S&P per als ràtings dels governs locals i regionals (LRG), no és un ràting, però sí un mitjà per avaluar la solvència intrínseca d'un LRG en el supòsit que no hi ha sostre per a la qualificació del sobirà. El SACP mostra el resultat de la combinació de l'avaluació del perfil de crèdit individual d’un LRG i el marc institucional en què opera.